Kozue Uzawa’s Enjoy Tanka !

                                                         (updated July 20, 2018)

                                                                                                                

         English Pages

     about Kozue Uzawa

                    Kozue’s favorite tanka from GUSTS

                     Kozue’s English Tanka                          Japanese Pages

                                      鵜沢梢の短歌

         私の過去の短歌

            短歌仲間のページ


                 Tanka Workshop at the Historic Joy Kogawa House, September 22, 2017 

                                                                                                                                                                    

 photo: Jacqueline Pearce                                                                    


                                                                           since 2001 

                                                                       all rights reserved     

© Kozue Uzawa 2014