Kozue Uzawa’s Enjoy Tanka !

                                                         (updated August 1, 2017)

                                                                                                                

         English Pages

     about Kozue Uzawa

                     kozue’s favorite tanka from GUSTS

                     kozue’s English Tanka                          Japanese Pages

                                      鵜沢梢の短歌

         私の過去の短歌

            短歌仲間のページ                                                                            since 2001

                                                                       all rights reserved

© Kozue Uzawa 2014